ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Changing Calendar views
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Ζω σε πολύ ζεστό/ζεστό κλίμα. Θα επηρεάσει αυτό την μπαταρία μου;

Σε ένα περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, το τηλέφωνο μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα σε μη ασφαλείς θερμοκρασίες λειτουργίας. Αποφύγετε να αφήνετε το τηλέφωνό σας στον ήλιο για μεγάλο διάστημα. Αν το τηλέφωνό σας θερμανθεί και σας ενοχλεί στην αφή, απενεργοποιήστε το και περιμένετε να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN