GIAO TIẾP
Changing email account settings
GIAO TIẾP

Εμφανίζεται το μήνυμα "‍Το λογισμικό προγράμματος οδήγησης της συσκευής δεν εγκαταστάθηκε επιτυχώς"‍, όταν συνδέω το τηλέφωνο στον υπολογιστή μου. Τι θα πρέπει να κάνω;

Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης USB για το τηλέφωνό σας δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη στον υπολογιστή. Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του HTC Sync Manager και συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή, ώστε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης USB. Μπορείτε να λάβετε την τελευταία έκδοση του HTC Sync Manager από τη διεύθυνση: htc.com/hsm/.

Αν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας άλλο λογισμικό συγχρονισμού για τηλέφωνα που δεν είναι HTC, συνιστάται να καταργήσετε πρώτα την εγκατάσταση αυτήν, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενες διενέξεις με το HTC Sync Manager.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN