GIAO TIẾP
Working with Exchange ActiveSync email
GIAO TIẾP

Γιατί δεν εμφανίζονται τα συμβάντα ημερολογίου μου;

Αν δεν μπορείτε να βρείτε συμβάντα των λογαριασμών e-mail ή των κοινωνικών δικτύων σας στο Ημερολόγιο, ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο Συγχρονισμός ημερολογίου στις Ρυθμίσεις.
  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
  2. Πατήστε έναν τύπο λογαριασμού. Αν υποστηρίζονται πολλοί λογαριασμοί (όπως ο Exchange ActiveSync), πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.
  3. Επιλέξτε Ημερολόγιο και πατήστε > Να γίνει συγχρονισμός τώρα.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN