GIAO TIẾP
Setting the priority for an email message
GIAO TIẾP

Μπορώ να λάβω και να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή TV στο τηλέφωνο HTC;

Ναι, αν έχετε αγοράσει το HTC Mini‍+ για χρήση με το τηλέφωνο HTC. Αν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα υπερύθρων, μπορείτε να κάνετε σύζευξη του HTC Mini‍+ με το τηλέφωνο και να χρησιμοποιήσετε το HTC Mini‍+ ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του HTC Mini‍+ για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της εφαρμογής TV στο τηλέφωνό σας.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN