GIAO TIẾP
Replying to or forwarding an email message
GIAO TIẾP

Γιατί δεν μπορούν οι παραλήπτες μου να δουν ή να συμμετάσχουν σε ένα ομαδικό MMS που έχω στείλει;

Ελέγξτε αν οι παραλήπτες σας έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων ομάδας στις κινητές συσκευές τους. Στην εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε > Ρυθμίσεις > Μηνύματα πολυμέσων (MMS) και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ανταλλαγή μηνυμάτων ομάδας.

Ορισμένες συσκευές ή εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN