GIAO TIẾP
Viewing your Gmail Inbox
GIAO TIẾP

Γιατί δεν λαμβάνω μηνύματα κειμένου από επαφές που χρησιμοποιούν iPhone;

Αν εκτελέσατε μόλις μετεγκατάσταση των επαφών σας από το iPhone στο τηλέφωνο HTC, οι επαφές σας μπορεί να εξακολουθούν να σας στέλνουν μηνύματα κειμένου μέσω της υπηρεσίας iMessage και όχι μέσω SMS ή MMS.
Για να λάβετε τα μηνύματά κειμένου τους στο τηλέφωνο HTC, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία iMessage στις ρυθμίσεις iPhone. Αν έχετε άλλες συσκευές Apple, θα πρέπει ακόμη να απενεργοποιήσετε το iMessage και σε αυτές.

Ή μεταβείτε στο προφίλ υποστήριξης Apple στο web για να καταργήσετε την εγγραφή για το iPhone σας και τις άλλες συσκευές Apple.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN