GIAO TIẾP
Resuming a draft message
GIAO TIẾP

Πώς να αποθηκεύσω τα αρχεία μου στην κάρτα microSD, αντί για τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου;

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να είναι ρυθμισμένες έτσι, ώστε να αποθηκεύουν αρχεία στην κάρτα microSD.
  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Αποθηκευτικός χώρος.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου.
  3. Για να ρυθμίσετε όλες τις εφαρμογές της λίστας, ώστε να κάνουν αποθήκευση στην κάρτα microSD, πατήστε Ενημέρωση όλων > Κάρ. χώρ. απ. SD. Ή απλά πατήστε μία από τις εφαρμογές και επιλέξτε Κάρ. χώρ. απ. SD.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN