ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Chatting in Google Talk
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Μπορεί το τηλέφωνο να μεταβεί αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όταν δεν υπάρχει Wi‍-Fi ή είναι πολύ αδύναμο;

Ναι. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να μεταβαίνει αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όταν δεν υπάρχει δίκτυο Wi‍-Fi ή το σήμα είναι αδύναμο.
  1. Σύρετε προς τα κάτω με τα δύο δάχτυλα από τη γραμμή κατάστασης, για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις.
  2. Αν η σύνδεση Wi‍-Fi είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλακίδιο Wi‍-Fi για να ενεργοποιηθεί.
  3. Πατήστε .
  4. Πατήστε > Σύνθετες.
  5. Επιλέξτε Αυτόματη μετάβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα τηλέφωνα.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN