ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Browsing music in the library
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη κάρτα SIM για να χρησιμοποιήσω τη Μεταφορά HTC;

Όχι. Η Μεταφορά HTC χρησιμοποιεί Wi‍-Fi, για να μεταφέρει τα δεδομένα σας από το παλιό τηλέφωνο στο καινούριο. Στο παλιό σας τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση Wi‍-Fi ή δεδομένων, για να λάβετε το Εργαλείο μεταφοράς HTC.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN