ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Viewing photos in your social networks
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Welche Umgebung sollte ich vermeiden, wenn ich das Telefon ablege oder verwende?

Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten, z.B. Verstärkern fern. Vermeiden Sie nasse Bereiche, wenn Sie das Telefon verwenden.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN