ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Watching a video
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Wo befindet sich die IMEI/MEID-Nummer auf dem Telefon?

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf Info > Telefon-Identität. Oder öffnen Sie die Telefon App und geben Sie anschließend "‍*#06#"‍ ein, um die IMEI anzuzeigen.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-gallery-watch_video