GIAO TIẾP
Making an emergency call
GIAO TIẾP

Spielt die Reihenfolge der Filter eine Rolle, wenn ich meine eigenen Linsenfilter erstelle?

Ja. Ja, die Reihenfolge der Filter kann das Gesamtergebnis des Bildes verändern.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN