• 07.29.12
    HTC đang nỗ lực để đưa Android 4.0 đến với nhiều thiết bị khác nhau của chúng tôi. Phần câu hỏi thường gặp này cung cấp nội dung về cách cập nhật trên thiết bị và lịch trình cho mỗi lần cập nhật. Ngoài ra, nó cũng bao gồm thông tin về HTC Sense và Android 4.0, lịch trình tổng quát cho các bản cập nhật và chi tiết về những thiết bị sẽ vẫn giữ nguyên phiên bản Android hiện tại.
Ghi nhớ sản phẩm mặc định của bạn Bạn có muốn sử dụng "{0}" làm sản phẩm HTC mặc định của bạn? KHÔNG