Windows Phone 8X by HTC Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
682 global reviews
Tính năng
4.2156
Thời gian dùng pin
3.7447
Thiết kế
4.7444
Performance
4.5536
Máy ảnh
4.3688
Chất lượng âm thanh
4.4427
Màn hình
4.4753
Dễ sử dụng
4.4977
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.5763