HTC One X+ Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
578 global reviews
Tính năng
4.6667
Thời gian dùng pin
3.9267
Thiết kế
4.6563
Performance
4.5788
Máy ảnh
4.3631
Chất lượng âm thanh
4.4246
Màn hình
4.6872
Dễ sử dụng
4.6429
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7095