Choose your region

HTC One SV Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
215 global reviews
Tính năng
4.2747
Thời gian dùng pin
4.0144
Thiết kế
4.5495
Performance
4.3956
Máy ảnh
4.2951
Chất lượng âm thanh
4.5902
Màn hình
4.4836
Dễ sử dụng
4.6087
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7705
Sort By:
luong
H
2013-07-27

htc one sv

htc one sv nh