HTC One SV Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
216 global reviews
Tính năng
4.2391
Thời gian dùng pin
4.0000
Thiết kế
4.5543
Performance
4.3587
Máy ảnh
4.2683
Chất lượng âm thanh
4.5772
Màn hình
4.4634
Dễ sử dụng
4.6106
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7724
Sort By:
luong
H
2013-07-27

htc one sv

htc one sv nh