HTC One SV Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
218 global reviews
Tính năng
4.2258
Thời gian dùng pin
4.0000
Thiết kế
4.5484
Performance
4.3548
Máy ảnh
4.2500
Chất lượng âm thanh
4.5806
Màn hình
4.4597
Dễ sử dụng
4.6124
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7661