HTC One mini Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
210 global reviews
Tính năng
3.8409
Thời gian dùng pin
3.4339
Thiết kế
3.6444
Performance
3.4419
Máy ảnh
4.1444
Chất lượng âm thanh
4.5323
Màn hình
4.4706
Dễ sử dụng
4.2421
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.3850