HTC One mini Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
203 global reviews
Tính năng
4.0256
Thời gian dùng pin
3.4783
Thiết kế
3.8205
Performance
3.5897
Máy ảnh
4.1813
Chất lượng âm thanh
4.5944
Màn hình
4.5249
Dễ sử dụng
4.2865
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.4231
Sort By:
ruaden
Ho
2013-09-17

y

m?t v? ngo