HTC One max Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
172 global reviews
Tính năng
4.5600
Thời gian dùng pin
4.6380
Thiết kế
4.3600
Performance
4.2400
Máy ảnh
4.1852
Chất lượng âm thanh
4.7778
Màn hình
4.8148
Dễ sử dụng
4.5031
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7188