HTC One max Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
174 global reviews
Tính năng
4.5769
Thời gian dùng pin
4.6402
Thiết kế
4.3846
Performance
4.2692
Máy ảnh
4.1840
Chất lượng âm thanh
4.7791
Màn hình
4.8160
Dễ sử dụng
4.5062
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7205