HTC One max Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
170 global reviews
Tính năng
4.5833
Thời gian dùng pin
4.6358
Thiết kế
4.3333
Performance
4.2083
Máy ảnh
4.1863
Chất lượng âm thanh
4.7764
Màn hình
4.8137
Dễ sử dụng
4.5000
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7233