HTC One (M8) Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
516 global reviews
Tính năng
4.2421
Thời gian dùng pin
4.2965
Thiết kế
4.3438
Performance
4.1935
Máy ảnh
4.0344
Chất lượng âm thanh
4.7034
Màn hình
4.7136
Dễ sử dụng
4.5041
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7011
Sort By:
HTCF
2014-05-30

L?i camera

Camera b? l?i vi?n t

TL1995
Long Xuy
2014-04-26

perfect for HTC One M8

1 s?n ph?m ho