HTC One (M8) Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
528 global reviews
Tính năng
4.2736
Thời gian dùng pin
4.2981
Thiết kế
4.3547
Performance
4.2386
Máy ảnh
4.0268
Chất lượng âm thanh
4.6928
Màn hình
4.7185
Dễ sử dụng
4.4970
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.7060