HTC Desire X Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
635 global reviews
Tính năng
4.2654
Thời gian dùng pin
3.7317
Thiết kế
4.6508
Performance
4.2945
Máy ảnh
4.2249
Chất lượng âm thanh
4.1190
Màn hình
4.4083
Dễ sử dụng
4.5556
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.6213