Choose your region

HTC Desire 600 Dual Sim Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
60 global reviews
Tính năng
3.6667
Thời gian dùng pin
3.2545
Thiết kế
3.3333
Performance
2.6667
Máy ảnh
4.3148
Chất lượng âm thanh
4.6667
Màn hình
4.3889
Dễ sử dụng
4.1607
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.4182
Sort By:
DarkWolf25
Th
2013-09-21

Excellent!

R?t t?t... Nghe nh?c kh

Hung
Th
2013-08-11

C?m gi

C?m ch?c tay, r?t sang tr?ng. Nghe tho?i t??ng ??i t?t. Tuy nhi

DarkWolf25
Th
2013-08-10

T?t!

s? d?ng r?t t?t, r?t h

Maxo
p. Long Bi
2013-07-08

Ti?c c

k