HTC Desire 600 Dual Sim Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
63 global reviews
Tính năng
3.5000
Thời gian dùng pin
3.1897
Thiết kế
3.5000
Performance
2.8333
Máy ảnh
4.2456
Chất lượng âm thanh
4.6316
Màn hình
4.3333
Dễ sử dụng
4.0678
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.4138
Sort By:
DarkWolf25
Th
2013-09-21

Excellent!

R?t t?t... Nghe nh?c kh

Hung
Th
2013-08-11

C?m gi

C?m ch?c tay, r?t sang tr?ng. Nghe tho?i t??ng ??i t?t. Tuy nhi

DarkWolf25
Th
2013-08-10

T?t!

s? d?ng r?t t?t, r?t h

Maxo
p. Long Bi
2013-07-08

Ti?c c

k