HTC Desire 600 Dual Sim Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
62 global reviews
Tính năng
4.0000
Thời gian dùng pin
3.2281
Thiết kế
4.0000
Performance
3.2000
Máy ảnh
4.3036
Chất lượng âm thanh
4.6607
Màn hình
4.3929
Dễ sử dụng
4.1207
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.4386
Sort By:
DarkWolf25
Th
2013-09-21

Excellent!

R?t t?t... Nghe nh?c kh

Hung
Th
2013-08-11

C?m gi

C?m ch?c tay, r?t sang tr?ng. Nghe tho?i t??ng ??i t?t. Tuy nhi

DarkWolf25
Th
2013-08-10

T?t!

s? d?ng r?t t?t, r?t h

Maxo
p. Long Bi
2013-07-08

Ti?c c

k