HTC Desire 500 Đánh giá

VIẾT BÀI ĐÁNH GIÁ
186 global reviews
Tính năng
3.7333
Thời gian dùng pin
3.4663
Thiết kế
4.1333
Performance
3.5333
Máy ảnh
4.4078
Chất lượng âm thanh
4.3575
Màn hình
4.2905
Dễ sử dụng
4.5083
Chiêm ngưỡng & Cảm nhận
4.5659