Sending a multimedia message (MMS)

Varför kan jag inte komma åt min externa USB-lagring med Filhanterare?

För närvarande kan du endast söka i telefonens interna lagring eller i ett isatt minneskort. Att söka i en ansluten USB-lagring stöds inte för tillfället.
För att söka i en USB-lagring, gå till Inställningar > Lagring och USB och tryck sedan på den externa USB-lagringen som hittas under Flyttbar lagringsenhet.
 
People found this helpful
RELATED CONTENT
COMMUNICATION
Select an issue from the dropdown:
317407
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES