Watching videos on YouTube

Varför visas inte mina kalenderhändelser?

Om du inte kan hitta händelser från dina e-postkonton eller sociala nätverk i Kalender, kontrollera om Synkroniseringen av kalendern är på i Inställningar.
  1. Startsidan tryck på > Inställningar > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill synkronisera.
  3. Välj Kalender och tryck på > Synkronisera nu.
 
People found this helpful
RELATED CONTENT
APPS & FEATURES
Select an issue from the dropdown:
317399
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES