Using the Clock

Jag bytte tidszon under resa. I Kalender, kan jag kontrollera tidsskillnaden mellan min nuvarande stad och min hemort?

När du visar dina Kalender-händelser under resan, är det praktiskt att se tidszonen för både din aktuella position och din hemort. För att göra detta, ställ in en andra tidszon för dina Kalender-händelser.
  1. Från Startsidan tryck på och sedan på Kalender.
  2. Tryck på > Inställningar.
  3. Under Inställningar för dagvyn, tryck på Välj andra tidszonen.
  4. Tryck på Ställ in automatiskt.
  5. Kontrollera om tidszonen under Välj hem-tidszon är korrekt för din hemort. Om inte trycker du på inställningen och söker efter din hemort.

    I Dag vy, kommer du att se din nuvarande och hemmatidszon sida vid sida.

 
People found this helpful
RELATED CONTENT
APPS & FEATURES
Select an issue from the dropdown:
317397
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES