AT&T Services

Jag använde HTC Backup förut. Varför kan jag inte se alternativ för säkerhetskopiering i HTC Backup?

Säkerhetskopieringsfunktionen i HTC Backup är inte längre tillgänglig på HTC-telefoner som använder Android 6.0 Marshmallow.

När du öppnar HTC Backup kan du endast återställa tidigare säkerhetskopior som sparats genom HTC Backup till din telefon.

Från och med Android 6.0 använd Android Backup-tjänsten för att automatiskt säkerhetskopiera din telefon till Google Drive. Använd den här tjänsten när du återställer säkerhetskopian från Google Drive till en ny telefon.

se användarhandboken eller guiderna för mer information.

 
People found this helpful
RELATED CONTENT
APPS & FEATURES
Select an issue from the dropdown:
317395
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES