Changing camera settings

Har min HTC-telefon någon speciell kameraknapp?

Nej, inte om du kan konfigurera VOLYM-knapparna så att de blir kamerans slutarknapp eller zoomkontroll.

För mer information, se bruksanvisningens avsnitt Kamera och guider.

 
People found this helpful
RELATED CONTENT
APPS & FEATURES
Select an issue from the dropdown:
317375
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES