Using the web browser

Jag skickade några filer via Bluetooth till min dator. Var är de?

När du skickar information från Bluetooth är det typen av information och mottagarenheten som avgör på vilken plats den sparas. Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till i motsvarande program på den mottagande enheten.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

  • I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\Dokument\Bluetooth Exchange
  • I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Användare\[ditt användarnamn]\Dokument
  • I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Användare\[ditt användarnamn]\Dokument\Bluetooth Exchange Folder
  • I Windows 8 kan sökvägen vara: C:\Användare\[ditt användarnamn]\Dokument

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "‍Bilder"‍.

 
People found this helpful
RELATED CONTENT
APPS & FEATURES
Select an issue from the dropdown:
317345
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES