Using Facebook chat

Varför är både energisparläge och extremt energisparläge nedtonade?

Detta uppstår när du slår på läget Hög prestanda i Utvecklaralternativ i Inställningar.

Läget Hög prestanda kräver extra batterikraft för att maximera processorprestandan. I det här läget kommer varken Strömsparfunktion eller Extremt energisparläge att vara tillgängliga. Om du vill använda dessa funktioner, stäng av läget Hög prestanda.

 
People found this helpful
RELATED CONTENT
APPS & FEATURES
Select an issue from the dropdown:
317341
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES