What can I do during a call?

Varför pratar min telefon med mig? Hur stänger jag av det?

Du kan ha råkat aktivera TalkBack när du började att konfigurera telefonen. TalkBack är utformad för att ge röståterkoppling åt personer med nedsatt synförmåga.Om du råkade aktivera TalkBack under konfigureringen av telefonen, så kan du avaktivera den på skärmen för val av språk.
  1. På skärmen för val av språk rita ett "‍L"‍ med fingret för att visa TalkBack-kontroller.
  2. Tryck på Pausa återkoppling.
  3. Tryck på OK-knappen och tryck två gånger på skärmen för att pausa TalkBack.
  4. Tryck på Verktyg > Tillgänglighetsinställningar > TalkBack och tryck sedan på På/av-knappen för att stänga av TalkBack.
  5. Tryck på för att återgå till språkskärmen.
Obs!: För att få veta mer om TalkBack, se användarhandboken eller guiderna.
 
People found this helpful
RELATED CONTENT
COMMUNICATION
Select an issue from the dropdown:
317331
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES