Calling a phone number in a text message

Varför roterar inte skärmen när jag vrider telefonen åt sidan?

Om inte skärmen roterar när du vänder den åt sidan, kontrollera att alternativet Rotera skärmen automatiskt har valts i Inställningar > Skärm och gester (eller Display, gester och knappar).
 
People found this helpful
RELATED CONTENT
COMMUNICATION
Select an issue from the dropdown:
317327
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES