Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen

Kan telefonen automatiskt växla till det mobila nätverket när Wi‍-Fi saknas eller är svag?

Ja. Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt växlar till ett mobilt nätverk när det saknas tillgängligt Wi‍-Fi nätverk eller signalen är svag.
  1. Från Startsidan tryck på och sedan på Inställningar.
  2. Om Wi‍-Fi anslutning är avstängd tryck på Wi‍-Fi På/av-knappen för att slå på den.
  3. Tryck på Wi-Fi.
  4. Tryck på > Avancerat.
  5. Välj Byt automatiskt till mobilt nätverk.
Obs!: Funktionen är kanske inte tillgängligt i vissa telefoner.
 
People found this helpful
RELATED CONTENT
GETTING STARTED
Select an issue from the dropdown:
317319
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets