Sleep mode

När jag tar bort skärmlåset, visas meddelandet "‍Enhetens skyddsfunktioner kommer inte att fungera längre"‍. Vad betyder enhetsskydd?

Från och med Android 5.1 Lollipop, la Google till en funktion som kallas enhetsskydd som hjälper dig att skydda telefonen om den går förlorad eller blir stulen. När du ställer in ett skärmlås och har ett Google-konto, aktiveras enhetsskydd automatiskt så att andra personer inte kan använda telefonen—även efter en fabriksåterställning—utan inloggningsuppgifter för ditt Google-konto. Om du tar bort skärmlåset, så kan andra använda telefonen utan att behöva logga in, och kanske kringgå enhetsskyddsfunktionerna.
 
People found this helpful
RELATED CONTENT
GETTING STARTED
Select an issue from the dropdown:
317305
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-power-sleep_mode