SIM card

Varför får jag programförslag i HTC Sense Home-widgeten? Jag har aldrig använt dessa typer av program innan.

Första gången du använder telefonen rekommenderar HTC program och visar dem i Förslag-mappen på HTC Sense Home-widgeten. Andra personer kan se en annan uppsättning rekommenderade program, beroende på region.

Om du har valt att dela dina personliga användningsdata när du konfigurerade telefonen får du rekommendationer baserade på de program du laddar ner. Det tar lite tid för HTC Sense Home att lära av dig och föreslå program eller innehåll som passar dina önskemål. Ju längre du använder din telefon, ju fler exakta rekommendationer ges.

 
People found this helpful
RELATED CONTENT
GETTING STARTED
Select an issue from the dropdown:
317293
563
us
3
*Please enter your comment here ...
htc-status-att
Thank You!
RELATED ARTICLES