HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Cez Bluetooth bolo do môjho počítača odoslaných niekoľko súborov. Kde sú?

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia. Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení.

Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

  • V systéme Windows XP to môže byť: C:\Documents and Settings\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
  • V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
  • V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange
  • V systéme Windows 8 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
  • V systéme Windows 10 sa po úspešnom prijatí súboru zobrazí výzva na určenie miesta v počítači, kde má byť uložený.

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky​“‍.

Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?