HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Môže sa telefón automaticky prepínať na mobilnú sieť, keď nie je k dispozícii sieť Wi‍-Fi, prípadne je slabý signál?

Áno. Telefón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky prepínal na mobilnú sieť, keď nie je k dispozícii sieť Wi‍-Fi, prípadne je slabý signál.
  1. Otvorte Rýchle nastavenie a potom zapnite klepnutím na ikonu Wi-Fi.
  2. Stlačením a podržaním ikony Wi-Fi prejdete priamo na nastavenia Wi‍-Fi.
  3. V závislosti od verzie systému Android môžete urobiť nasledujúce:
    • Android 8: Nalistujte nadol zoznam dostupných sietí Wi‍-Fi a klepnite na položku Predvoľby Wi-Fi > Rozšírené.
    • Android 7 alebo starší: Klepnite na > Rozšírené.
  4. Aktivujte možnosť Automaticky prepnúť na mobilnú sieť.
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?