HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Ak z panela Upozornenia odstránim upozornenie oznamujúce, že je určitá aplikácia spustená na pozadí?

Ak sa nedá odstrániť upozornenie na aplikáciu potiahnutím preč, môžete jej zablokovať zobrazovanie na paneli Upozornenia.
  1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom stlačte a podržte upozornenie aplikácie, ktorú chcete zablokovať.
  2. V závislosti od verzie systému Android môžete urobiť nasledujúce:
    • Android 8: Klepnite na prepínač Upozornenia Zap./Vyp.
    • Android 7: Vyberte možnosť Blokovať všetky upozornenia a potom klepnite na tlačidlo Hotovo.
    • Android 6 alebo starší: Klepnite na a potom klepnite na položku Blokovať všetko.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?