HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Ako reštartovať telefón do núdzového režimu?

Občas môžu externé aplikácie spôsobiť, že sa telefón oneskoruje, má poruchu alebo zamrzne. V núdzovom režime sú všetky činnosti externých aplikácií dočasne deaktivované. Ak telefón v núdzovom režime funguje normálne, potom je problém spôsobený externou aplikáciou a nie je to hardvérový problém.
  1. V závislosti od operačného systému telefónu urobte nasledujúce:
    • Android 7 a novší: Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na tlačidlo Vypnúť a podržte.
    • Android 6: Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na tlačidlo Vypnúť a podržte, dokým sa neobjaví výzva Reštartovať do núdzového režimu. Klepnite na tlačidlo OK.
    Telefón sa reštartuje a v spodnej časti obrazovky by ste mali vidieť nápis Núdzový režim.
  2. Otestujte telefón, či núdzový režim vyriešil problém.Ak áno, odinštalujte nedávno prevzatú aplikáciu, ktorá môže spôsobovať problém.
  3. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, vypnite a telefón a znova ho zapnite.

Do núdzového režimu tiež môžete reštartovať pomocou hardvérových tlačidiel. Stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ zapnite telefón. Keď uvidíte na obrazovke logo HTC, stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, kým sa v spodnej časti obrazovky neobjaví nápis Núdzový režim.

Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?