HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Ako mám zálohovať svoje fotografie a videá?

Fotografie a videá uložené v telefóne môžete zálohovať na svoje konto Google. Ak to chcete urobiť, použite na synchronizáciu lokálnych a internetových albumov Fotky Google.
Dôležité: Pred synchronizáciou fotografií a albumov je potrebné prihlásiť sa na konto Google. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke alebo návodoch Ako na to.

Zálohujte fotografie pomocou služby Fotky Google

  1. Otvorte aplikáciu Fotografie.
  2. Ak ste otvorili aplikáciu Fotografie prvýkrát, aktivujte možnosť Zálohovanie a synchronizácia a potom klepnite na tlačidlo Hotovo.
  3. Ak chcete zálohovať konkrétne priečinky z telefónu, napríklad Prevzaté súbory alebo Snímky obrazovky, klepnite na tlačidlo Zásuvka > Nastavenie > Zálohovanie a synchronizácia > Zálohovať priečinky zariadenia. Aktivujte pre priečinky, ktoré chcete synchronizovať.

Zálohujte fotografie a videá z aplikácie HTC Galéria na svoje konto Google

Ak mátre v telefóne stále nainštalovanú aplikáciu HTC Galéria, môžete zálohovať aj v nej uložené fotografie a videá na svoje konto Google.
  1. Otvorte aplikáciu HTC Galéria.
  2. Prejdite na skupinu fotografií a videí, ktoré chcete zálohovať.
  3. Klepnite na tlačidlo Zdieľať a potom klepnite na možnosť Uložiť do služby Disk alebo Odovzdať do služby Fotky.
  4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na tlačidlo Ďalej.
  5. Klepnite na položku Uložiť alebo Odovzdať.

    Ak odovzdávate do služby Disk Google, môžete vybrať priečinok, do ktorého uložiť súbory médií.

Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?