HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Čo mám robiť, ak sa telefón nenabíja?

Keď sa telefón nabíja, na obrazovke sa zvyčajne zobrazuje ikona nabíjania. Ak je telefón zapnutý, tak sa zobrazuje v stavovom riadku. Ak je telefón vypnutý, zobrazuje sa v strede obrazovky.
Rozsvieti sa aj LED indikátor upozornenia.

Ak to vyzerá, že sa telefón nenabíja, je pri hľadaní príčiny dôležité skontrolovať všetky súčasti nabíjania.

  • Skúste nabiť telefón sieťovou nabíjačkou a nie cez USB port na počítači. Niektoré počítače zakážu nabíjanie cez porty USB, aby šetrili energiu, čo môže zabrániť nabíjaniu telefónu.
  • Uistite sa, či elektrická zásuvka dodáva energiu nabíjačke. Otestujte v zásuvke iné napájané zariadenie.
  • Používajte originálnu nabíjačku a kábel so značkou HTC, ktoré boli priložené k telefónu. Nabíjačky a káble od iných výrobcov nemusia fungovať správne a môžu telefón poškodiť.
  • Uistite sa, či nie sú poškodené, hľadajte na nabíjačke alebo kábli napríklad stopy zlomenia alebo rozštiepenia a podobne.
  • Skontrolujte, či nie sú nejako poškodené kolíky na nabíjacom porte telefónu alebo iné hardvérové súčasti. Starostlivo očistite od všetkých nečistôt alebo vlákien.
Po skontrolovaní všetkých súčastí úplne vypnite telefón stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a klepnutím na položku Vypnúť. Potom telefón pripojte na nabíjačku a počkajte 2 až 3 minúty. Keď je batéria úplne vybitá, môže trvať až 2 minúty, kým začne byť vidno, že sa telefón nabíja.

Ak sa nezdá, že sa telefón nabíja a nezapne sa, pripojte telefón k nabíjačke a potom stlačte tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ, ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a podržte ich 2 minúty. Tým vynútite reštartovanie telefónu a obnovíte normálne nabíjanie.

Poznámka: Na niektorých modeloch telefónov nemusí byť LED indikátor upozornenia.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?