HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Čo mám robiť, ak sa telefón stále reštartuje, prípadne sa nedá úplne spustiť na obrazovku Domov?

Keď sa telefón nedá úplne spustiť na obrazovku Domov, prípadne sa stále reštartuje, môžu tu byť problémy so spustením operačného systému. V takých prípadoch sa môže na obrazovke zobraziť ikona upozornenia, ako je napríklad červený trojuholník s výkričníkom , prípadne sa môže zobrazovať úvodná obrazovka HTC alebo operátora, ale pred reštartovaním sa nepokračuje na obrazovku Domov. Môžete použiť jednu z troch rozličných kombinácií tlačidiel, ktorými vynútite reštartovanie procesu zavádzania. Podrobnosti nájdete v časti Ako reštartujem telefón hardvérovými tlačidlami?.

Ak sa telefón stále nespustí na obrazovku Domov, možno bude potrebné obnoviť telefón do predvoleného stavu. Pretože telefón sa nespúšťa správne, obnovenie do predvoleného stavu je možné urobiť len pomocou špeciálnych príkazov mimo nastavení zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti Ako vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel? .

Ak sa na telefóne vyskytujú naďalej problémy aj po resetovaní do predvoleného stavu, prípadne nie je možné obnovenie úplne dokončiť, môžete preinštalovať softvér, pričom sa tiež odstráni všetok obsah z telefónu, a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru.

Ako vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel?

Pred resetovaním do stavu z výroby majte na pamäti nasledujúce:
 • Pri resetovaní do predvoleného stavu z výroby sa vymažú všetky údaje, médiá a súbory z pamäte telefónu. Stratíte ich a nebudú sa dať obnoviť, ak ste ich predtým nesynchronizovali ani nezálohovali. Pred pokračovaním zaistite, aby ste mali zálohované všetky dôležité údaje a súbory.
 • Pred vykonaním resetovania zaistite, aby bol telefón nabitý aspoň na 35 %, prípadne pripojený k nabíjačke so značkou HTC a aktívne nabíjaný.
 • Uistite sa, či viete názov svojho konta Google a heslo. Budete ich potrebovať na odomknutie telefónu po resetovaní do predvoleného stavu z výroby.

  Pri telefónoch so systémom Android 5 Lollipop alebo novším môže byť aktivovaná funkcia Ochrana zariadenia, čo znamená, že po resetovaní do predvoleného stavu z výroby je potrebné prihlásiť sa pomocou rovnakého konta Google, ktoré bolo na telefóne prihlásené. Ak ste zabudli heslo k svojmu kontu Google, použite webový prehľadávač na počítači a na stránke www.google.com/accounts/recovery najprv vynulujte svoje heslo.

Ako vykonať resetovanie na stav z výroby:

 1. Vypnite telefón.
 2. Keď je telefón zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
  Poznámka: Na niektorých telefónoch je namiesto toho potrebné stlačiť a podržať tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
 3. Ďalej držte stlačené tlačidlo HLASITOSŤ, kým je telefón zapnutý, a potom pustite tlačidlo HLASITOSŤ, keď uvidíte obrazovku s možnosťami ponuky.
 4. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nalistujte možnosť Resetovanie do stavu z výroby a potom stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
 5. Ak sa objaví výzva na potvrdenie, pomocou tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nalistujte na možnosť Áno a stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
Poznámka: Uistite sa, aby ste nevybrali na obrazovke žiadne ďalšie možnosti. Ak to urobíte, záruka už nemusí platiť, prípadne sa môže telefón zablokovať.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?