HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Ako reštartujem telefón hardvérovými tlačidlami?

Skúste stlačiť a podržať jednu z týchto kombinácií tlačidiel:

  • Podržte súčasne stlačené tlačidlá ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Keď telefón zavibruje, uvoľnite tlačidlá.
  • Podržte súčasne stlačené tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým sa telefón nereštartuje.
  • Podržte súčasne až 2 minúty stlačené tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ, ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
Na niektorých telefónoch môžu niektoré z týchto kombinácií zapnúť telefón na obrazovku Zavádzanie alebo Režim preberania. Ak sa objaví zoznam možností, pomocou tlačidiel HLASITOSŤ nalistujte na možnosť REŠTARTOVAŤ alebo Rýchle zavedenie > Reštartovať a stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ju vyberte.
Poznámka: Uistite sa, aby ste nevybrali na obrazovke žiadne ďalšie možnosti. Ak to urobíte, záruka už nemusí platiť, prípadne sa môže telefón zablokovať.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?