HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Ako funguje Qualcomm Quick Charge 3.0?

Vďaka technológii Qualcomm Quick Charge 3.0 sa dokáže telefón nabiť na 50 % za 30 alebo menej minút – môže sa to líšiť v závislosti od nabíjacieho zariadenia a zdroja napájania. Po dosiahnutí 50 % nabitia sa rýchlosť nabíjania mierne zníži, aby nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu batérie.

Ak sa telefón počas nabíjania používa, teplo sa zhromažďuje a energia sa rozptyľuje. Ak tomu chcete predísť, po vypnutí obrazovky sa spustí rýchle nabíjanie. Je tiež normálne, že nabíjanie sa môže automaticky spomaliť, aby sa predišlo možnému poškodeniu telefónu, keď sa telefón začne prehrivať, prípadne sa zvýši okolitá teplota.

Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?