HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Hur stänger jag av vibrationen när jag skriver på TouchPal tangentbordet?

  1. Gå till Inställningar och tryck på Språk och tangentbord.
  2. Beroende på vilken Android version som är förinstallerad på din HTC-telefon, gör något av följande:
    • Android 8: Tryck på Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense Version > Grundinställningar > Knapptryckningsvibration.
    • Android 7: Tryck på Virtuellt tangentbord > TouchPal > Grundinställningar > Knapptryckningsvibration.
    • Android 6: Tryck på TouchPal > Grundinställningar > Knapptryckningsvibration.
  3. Avmarkera kryssrutan Systemstandard och dra sedan reglaget helt till vänster tills det visar Av.
  4. Tryck på OK.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?