HTC One (M8)

User guides
Carrier

< < Menu

Jag uppmanas ständigt att ge behörighet när jag använder appar. Vad beror det på?

Android 6 och senare har förbättrat sättet program får tillgång till vissa uppgifter eller funktioner, t ex kontakter eller mikrofonen. När du öppnar appar för första gången blir du ombedd att ge behörighet, så att du har mer kontroll över vilka appar som har godkänd tillgång. Detta hjälper till att skydda din telefon och sekretess.
  • När du väljer Neka kanske du inte kan använda appen eller komma åt dess funktioner.
  • Om du misstänker att en viss app är skadlig eller begär onödiga behörigheter, bör du välja Neka för att skydda din telefon.
  • Om du inte kan öppna en app eller har problem med några av dess funktioner, kanske du har nekat vissa app-behörigheter.

    För att aktivera dem går du till Inställningar, trycker på Program, Programhanterare eller Program och meddelanden > Programinformation och trycker sedan på programmet du vill konfigurera. Tryck på Behörigheter och välj vilka behörigheter som ska aktiveras.

Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?