HTC One

User guides

< < Menu

Cum setez rezoluția capturii video?

  1. Din ecranul principal, apăsaţi pictograma aparat foto pentru a deschide aplicaţia Aparat foto.
  2. Comutați la modul Video.
  3. Apăsaţi pentru a deschide meniul glisant.
  4. Apăsați Calitate pentru a modifica rezoluția video.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?