HTC One

User guides

< < Menu

Cum setez calitatea, dimensiunea și raportul de aspect pentru fotografierea cu Aparatul foto?

  1. Din ecranul principal, apăsaţi pictograma aparat foto pentru a deschide aplicaţia Aparat foto.
  2. Comutați în modul Fotografie sau Fotografie selfie. Sau selectați modul Profesional.
  3. Apăsaţi pentru a deschide meniul glisant.
  4. Apăsați setarea curentă—de exemplu, — pentru a schimba calitatea și dimensiunea fotografiei, sau proporția sa de aspect.
Notă: După modificarea proporţiei de aspect a vizorului, fotografiile captate vor fi tăiate la diferite dimensiuni presetate. Acest lucru poate să influenţeze şi rezoluţia fotografiilor.
Was this information helpful?
Yes
No

Can’t find what you’re looking for?