GETTING STARTED
Printing
GETTING STARTED

Hur sparar jag en ram från ett klipp som tagits i Zoe-kamera-läge?

  1. Öppna programmet Galleri.
  2. Svep till fliken Album på huvudskärmen.
  3. Tryck på en platta för att öppna ett album.
  4. När du ser önskat klipp, tryck på det för att visa det i helskärmsläge. Du kan identifiera klipp som tagits i Zoe-kamera-läge med -ikoen på miniatyren.
  5. Tryck på för att expandera bildserien som tagits. Välj vilken bildruta du vill spara, och tryck på Spara ram.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
405
uk
2
*Please enter your comment here ...
htc-flyer-wifi
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-connections_printer-intro