แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Xbox LIVE in the Games hub
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Xbox LIVE in the Games hub

Gaming on your phone is a truly social experience. With Xbox LIVE, Microsoft's gaming service, play games with your friends and use your avatar and gamer profile to keep track of game scores and achievements online through the Games hub.
Important: Xbox LIVE or Store may not be available in some countries or regions.
 1. On the Start screen, tap .
 2. Slide left or right across the screen and check what games are available.
  collection View all Xbox LIVE and other games that you have on your phone in one place. Just tap a game to start playing. You can also download more games from Store.
  xbox Sign in to your Xbox LIVE account from here. You'll then be able to check or edit your profile, see your game achievements, and even personalize your avatar.
  spotlight Read up on Xbox LIVE game news, tips, and trends from the Xbox LIVE team.
Tip: From the Games hub, you can also connect to and extend your gaming experience to your computer and your Xbox console.

Downloading and installing Xbox LIVE Extras

Customize your avatar on the go with Xbox LIVE Extras. You can download this app for free.
 1. On the Games hub, slide left or right to go to xbox.
 2. Tap your name. Your phone then searches Store for the Xbox LIVE Extras app.
 3. Follow the onscreen instructions to download and install the app.
Tap create avatar (or avatar) and start customizing your avatar.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง