แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
What's in the Office hub?
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

What's in the Office hub?

Microsoft Office Mobile includes mobile versions of Microsoft Office applications. You'll find them in the Office hub. You can also use the Office hub to access and edit documents that are stored online.
 1. On the Start screen, slide to the left.
 2. Tap Office.
 3. Slide left or right across the screen to see your documents and other stuff.
  recent

  Lists all documents you've recently opened or saved.

  The recent screen also lets you find, open, or create Excel, PowerPoint, and Word documents.

  places

  Access your Office documents that are stored on your phone or online, such as in SkyDrive, Microsoft SharePoint, or Office 365.

What types of files can be opened in Office Mobile?

Office Mobile app File formats
Word Mobile .doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง